A task-oriented GnuPG frontend
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

5 wiersze
107 B

SUBDIRS = src extra man
ACLOCAL_AMFLAGS = -I m4 --install
dist_doc_DATA = AUTHORS COPYING README.md NEWS