Преглед на файлове

Prepare next release.

Bump version number and add NEWS file.
master
Damien Goutte-Gattat преди 7 месеца
родител
ревизия
22b92965b4
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    Makefile.am
 2. +2
  -0
    NEWS
 3. +1
  -1
    configure.ac

+ 1
- 1
Makefile.am Целия файл

@ -2,4 +2,4 @@ SUBDIRS = src extra man
ACLOCAL_AMFLAGS = -I m4 --install
dist_doc_DATA = AUTHORS COPYING README.md
dist_doc_DATA = AUTHORS COPYING README.md NEWS

+ 2
- 0
NEWS Целия файл

@ -0,0 +1,2 @@
Changes in yorkie 0.2.0
-----------------------

+ 1
- 1
configure.ac Целия файл

@ -1,6 +1,6 @@
dnl Configure template for the yorkie package
AC_INIT([yorkie], [0.1.0], [devel@incenp.org])
AC_INIT([yorkie], [0.2.0], [devel@incenp.org])
AC_CONFIG_SRCDIR([configure.ac])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])
AC_CONFIG_AUX_DIR([config])

Зареждане…
Отказ
Запис