Some SlackBuild scripts for Slackware.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1 wiersze
88 B

dfbe346bb1a0119632322f5c887d289ddb6db80e7156fdb6a36831de5fd5b1af omero-py-5.7.1.tar.gz