Some SlackBuild scripts for Slackware.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1 wiersze
88 B

a63dca7ef66c4846d97892e18e162fa77f32eaf7591f03c1175c2a71b2de1823 omero-py-5.6.2.tar.gz