Some SlackBuild scripts for Slackware.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Damien Goutte-Gattat 47c5716a6a Do not ship .la files. 7 miesięcy temu
..
Cython d/Cython: Patched to fix Numpy/Matplotlib build. 7 miesięcy temu
Django d/Django: Remove Python2 support. 7 miesięcy temu
apache-ant d/apache-ant: Upgraded to apache-ant-1.10.8. 7 miesięcy temu
apache-maven d/apache-maven: Upgraded to apache-maven-3.6.3. 7 miesięcy temu
gcc-arm-none-eabi d/gcc-arm-none-eabi: Fixed x86_64 patch. 7 miesięcy temu
go-bindata d/go-bindata: Added go-bindata-3.4.0. 1 rok temu
golang d/golang: Upgraded to golang-1.14.4. 7 miesięcy temu
guile1 Do not ship .la files. 7 miesięcy temu
ibmswtpm2 d/ibmswtpm2: Upgraded to ibmswtpm2-1628. 7 miesięcy temu
ice d/ice: Moved the Python bindings to l/ice-py. 1 rok temu
ipython d/ipython: Upgraded to ipython-7.15.0. 7 miesięcy temu
lua d/lua: Upgraded to lua-5.3.5. 1 rok temu
luajit d/luajit: Added luajit-2.0.5. 2 lat temu
nodejs d/nodejs: Upgraded to nodejs-12.18.1. 7 miesięcy temu
octave d/octave: Added octave-5.2.0. 8 miesięcy temu
openjdk8 d/openjdk8: Upgraded to OpenJDK-8u252b09. 7 miesięcy temu
openjdk11 d/openjdk11: Upgraded to OpenJDK-11.0.7.10. 7 miesięcy temu
openocd d/openocd: Updated. 1 rok temu
python-twine d/python-twine: Upgraded to python-twine-3.1.1. 7 miesięcy temu
python-wheel d/python-wheel: Upgraded to python-wheel-0.34.2. 7 miesięcy temu
sphinx d/sphinx: Upgraded to sphinx-3.1.0. 7 miesięcy temu
virtualenv d/virtualenv: Upgraded to virtualenv-20.0.24. 7 miesięcy temu