Преглед на файлове

n/omero-web: Upgraded to omero-web-5.8.1.

current-20200608
Damien Goutte-Gattat преди 3 месеца
родител
ревизия
3a27d1bfb8
променени са 3 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. +0
  -1
    n/omero-web/omero-web-5.7.0.tar.gz.sha256
 2. +1
  -0
    n/omero-web/omero-web-5.8.1.tar.gz.sha256
 3. +1
  -1
    n/omero-web/omero-web.SlackBuild

+ 0
- 1
n/omero-web/omero-web-5.7.0.tar.gz.sha256 Целия файл

@ -1 +0,0 @@
4a995ab2ceeeaca32ece837bffe40ca4146bd05ebda22599a2935a2c36713857 omero-web-5.7.0.tar.gz

+ 1
- 0
n/omero-web/omero-web-5.8.1.tar.gz.sha256 Целия файл

@ -0,0 +1 @@
9b942afe0c706d800d4e95dd7cf7d1490e7af3c3a8d078a564d0cab5c5bdf526 omero-web-5.8.1.tar.gz

+ 1
- 1
n/omero-web/omero-web.SlackBuild Целия файл

@ -29,7 +29,7 @@
# Source package infos
NAMESRC=${NAMESRC:-omero-web}
VERSION=${VERSION:-5.7.0}
VERSION=${VERSION:-5.8.1}
ARCHIVE=${ARCHIVE:-$NAMESRC-$VERSION.tar.gz}
# Build infos


Зареждане…
Отказ
Запис