January 10, 2021 - January 17, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 1 revize do current-20200608 a 2 revizí do všech větví. Na current-20200608, 3 soubory se změnily a bylo zde 2 přidání a 2 odebrání.