A mail formatter.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

23 wiersze
259 B

 1. # Autotools-generated files
 2. Makefile.in
 3. Makefile
 4. autom4te.cache
 5. config.h.in*
 6. config.h
 7. config.log
 8. config.status
 9. config
 10. configure
 11. stamp-*
 12. # Autoconf macros files (ignored by default)
 13. *.m4
 14. # Built files
 15. src/.*o
 16. src/.deps
 17. src/fmail
 18. lib/*.o
 19. lib/.deps
 20. lib/lib.*a