A mail formatter.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
132 B

  1. bin_PROGRAMS = fmail
  2. fmail_SOURCES = fmail.c
  3. AM_CPPFLAGS = -I$(top_srcdir)/lib
  4. AM_LDFLAGS = -L$(top_builddir)/lib
  5. LDADD = -lfmail