A mail formatter.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

22 wiersze
259 B

# Autotools-generated files
Makefile.in
Makefile
autom4te.cache
config.h.in*
config.h
config.log
config.status
config
configure
stamp-*
# Autoconf macros files (ignored by default)
*.m4
# Built files
src/.*o
src/.deps
src/fmail
lib/*.o
lib/.deps
lib/lib.*a