Bläddra i källkod

Set version number to 0.1.0

master v0.1.0
Damien Goutte-Gattat 9 år sedan
förälder
incheckning
f8347c0f1a
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Visa fil

@ -1,6 +1,6 @@
dnl Configure template for the fmail package
AC_INIT([fmail], [0.1],
AC_INIT([fmail], [0.1.0],
[dgouttegattat@incenp.org])
AC_CONFIG_SRCDIR([configure.ac])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])


Laddar…
Avbryt
Spara