Bladeren bron

Set version number to 0.1.0

master v0.1.0
Damien Goutte-Gattat 9 jaren geleden
bovenliggende
commit
f8347c0f1a
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Bestand weergeven

@ -1,6 +1,6 @@
dnl Configure template for the fmail package
AC_INIT([fmail], [0.1],
AC_INIT([fmail], [0.1.0],
[dgouttegattat@incenp.org])
AC_CONFIG_SRCDIR([configure.ac])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])


Laden…
Annuleren
Opslaan