Procházet zdrojové kódy

Set version number to 0.1.0

master v0.1.0
Damien Goutte-Gattat před 9 roky
rodič
revize
f8347c0f1a
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Zobrazit soubor

@ -1,6 +1,6 @@
dnl Configure template for the fmail package
AC_INIT([fmail], [0.1],
AC_INIT([fmail], [0.1.0],
[dgouttegattat@incenp.org])
AC_CONFIG_SRCDIR([configure.ac])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])


Načítá se…
Zrušit
Uložit