Переглянути джерело

Fix typo in man page

tags/v0.1.0
Damien Goutte-Gattat 9 роки тому
джерело
коміт
ac0a0f85de
1 змінених файлів з 2 додано та 1 видалено
  1. +2
    -1
      man/fmail.1.in

+ 2
- 1
man/fmail.1.in Переглянути файл

@@ -45,7 +45,8 @@ Attach the specified
.TP
.BR -s ", " --sign
Sign the message.
.TP -e ", " --edit
.TP
.BR -e ", " --edit
Fire an editor to type the mail body instead of
reading it from standard input.
.TP


Завантаження…
Відмінити
Зберегти