Przeglądaj źródła

Fix typo in man page

tags/v0.1.0
rodzic
commit
ac0a0f85de
1 zmienionych plików z 2 dodań i 1 usunięć
  1. +2
    -1
      man/fmail.1.in

+ 2
- 1
man/fmail.1.in Wyświetl plik

@@ -45,7 +45,8 @@ Attach the specified
.TP
.BR -s ", " --sign
Sign the message.
.TP -e ", " --edit
.TP
.BR -e ", " --edit
Fire an editor to type the mail body instead of
reading it from standard input.
.TP


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz