Преглед на файлове

Accept -U and -D options.

Only the long forms --user-agent and --date were accepted (doh!).
develop
Damien Goutte-Gattat преди 2 години
родител
ревизия
a291c76cd4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/fmail.c

+ 1
- 1
src/fmail.c Целия файл

@ -559,7 +559,7 @@ main(int argc, char *argv[])
ctx.footer = NULL;
ctx.input = stdin;
while ( (c = getopt_long(argc, argv, "hvsa:ef:H:F:T:C:S:",
while ( (c = getopt_long(argc, argv, "hvsa:ef:H:F:T:C:S:UD",
options, NULL)) != -1 ) {
switch ( c ) {
case 'h':


Зареждане…
Отказ
Запис