Преглед на файлове

Remove unused variables

tags/fmail-0.1.1
Damien Goutte-Gattat преди 9 години
родител
ревизия
5368c77a23
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      src/fmail.c

+ 2
- 2
src/fmail.c Целия файл

@@ -429,8 +429,8 @@ read_input_from_editor(void)
{
char tmp_filename[] = "/tmp/fmailXXXXXX";
const char *editor;
char *command, buffer[512];
int n, tmp_fd;
char *command;
int tmp_fd;
FILE *f;

editor = get_editor();


Зареждане…
Отказ
Запис