Преглед на файлове

Use vi instead of vim as the default editor

master
Damien Goutte-Gattat преди 9 години
родител
ревизия
145e8cef27
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/fmail.c

+ 1
- 1
src/fmail.c Целия файл

@ -419,7 +419,7 @@ get_editor(void)
if ( ! (editor = getenv("EDITOR")) )
if ( ! (editor = getenv("VISUAL")) )
editor = "vim";
editor = "vi";
return editor;
}


Зареждане…
Отказ
Запис