Procházet zdrojové kódy

Fix man page header.

The .TH command expects the section number before the date.
master
Damien Goutte-Gattat před 8 měsíci
rodič
revize
02e8878d5f
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      man/fmail.1.in

+ 1
- 1
man/fmail.1.in Zobrazit soubor

@@ -1,4 +1,4 @@
.TH FMAIL 22/05/2011 "fmail @PACKAGE_VERSION@"
.TH FMAIL 1 2019-01-12 "fmail @PACKAGE_VERSION@"

.SH NAME
fmail \- mail formatter


Načítá se…
Zrušit
Uložit