A Beamer theme for cryptoparty presentations.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Damien Goutte-Gattat 875e7c2767 Use colored blocks. 10 månader sedan
.gitignore Implement basic theme. 10 månader sedan
Makefile Use colored blocks. 10 månader sedan
beamer-cpldn.dtx Use colored blocks. 10 månader sedan
cpldn-logo.svg Implement basic theme. 10 månader sedan
lppl-1-3c.tex Initial commit. 10 månader sedan
sample.tex Use colored blocks. 10 månader sedan