A Beamer theme for cryptoparty presentations.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Damien Goutte-Gattat 875e7c2767 Use colored blocks. 10 miesięcy temu
.gitignore Implement basic theme. 10 miesięcy temu
Makefile Use colored blocks. 10 miesięcy temu
beamer-cpldn.dtx Use colored blocks. 10 miesięcy temu
cpldn-logo.svg Implement basic theme. 10 miesięcy temu
lppl-1-3c.tex Initial commit. 10 miesięcy temu
sample.tex Use colored blocks. 10 miesięcy temu