A Beamer theme for cryptoparty presentations.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Damien Goutte-Gattat 875e7c2767 Use colored blocks. 10 maanden geleden
.gitignore Implement basic theme. 10 maanden geleden
Makefile Use colored blocks. 10 maanden geleden
beamer-cpldn.dtx Use colored blocks. 10 maanden geleden
cpldn-logo.svg Implement basic theme. 10 maanden geleden
lppl-1-3c.tex Initial commit. 10 maanden geleden
sample.tex Use colored blocks. 10 maanden geleden